Huisregels

 1. De woning is voorzien voor maximum 20 personen. Hier wordt in geen geval van afgeweken zonder toestemming van de eigenaar.
 2. Bij het boeken wordt gevraagd om een lijst op te maken van de personen die aanwezig zullen zijn in de woning gedurende het verblijf. Indien er zich meer mensen in de woning bevinden dan aangegeven, kan de eigenaar de toegang tot de woning verbieden.
 3. Bij de boeking wordt 50% van het volledige bedrag gevraagd. Ten laatste 1 maand voor aankomst worden de andere 50% en waarborg gestort op de daarvoor voorziene rekening.
 4. De waarborg wordt ten laatste 2 weken na vertrek teruggestort indien er geen schade is. Alle schade door ons vastgesteld, wordt schriftelijk of per mail overgemaakt aan de verantwoordelijke van de boeking. Die persoon staat ook in voor de volledige vergoeding van de schade.
 5. De sleutel van de woning wordt bij het begin van het verblijf overhandigd aan de verantwoordelijke van de boeking. De sleutel dient aan het einde van het verblijf terug te worden afgegeven aan de eigenaar/ in de brievenbus te worden geplaatst (dit in overleg met de eigenaar).
  Bij verlies dient er een schadevergoeding te worden betaald van 25 euro per sleutel. Dit zal van de waarborg worden afgehouden.
 6. Er wordt op voorhand altijd een aankomst- en vertrekuur afgesproken met de eigenaar.
 7. De verhuurder behoudt zich steeds het recht voor om de overeenkomst te beëindigen en de huurders uit de vakantiewoning te laten zetten, wanneer een huurder of een medehuurder ernstige schade aan de vakantiewoning heeft berokkend. In dit geval zal de verhuurder niet aansprakelijk kunnen worden gesteld om een deel van de huurgelden voor de resterende huurperiode terug te betalen.
 8. De woning mag nooit worden onderverhuurd. Indien de woning wordt verhuurd voor een bepaald aantal personen wordt hier geacht dat dit ook het geval is. Indien dit niet zo is kan de toegang tot de woning worden geweigerd.
 9. Het contract is de gehele periode van de boeking van kracht.
 10. Alle voorwerpen, aanwezig in de woning, blijven eigendom van de verhuurder.
 11. Het huis wordt aangeboden in zuivere staat en dient in die hoedanigheid te worden verlaten. Bij nalatigheden of vernielingen wordt de kostprijs van de schade doorgerekend aan de huurder. Dit zal afgehouden worden van de waarborg.
 12. Wanneer er bij aankomst iets niet in orde is, verwittigt u onmiddellijk de eigenaar. Indien u nalaat dit te doen, kan de eigenaar de waarborg achteraf inhouden.
 13. Roken is ten strengste verboden in de woning. Dit kan buiten in de asbak.
 14. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid t.o.vde huurders voor:
  1) Lichamelijke letsels die u overkomen in het huis tijdens uw verblijf.
  2) Materiële schade aan uw bezittingen tijdens het verblijf.
  3) Diefstal van uw goederen tijdens het verblijf.
 15. De huurder draagt zorg voor de woning. We zijn een gezinsvriendelijke vakantiewoning, als het verblijf een gezellig samenzijn is met vrienden of familie in de Westhoek dan zijn jullie van harte welkom. De woning wordt niet verhuurd ter gelegenheid van:
  1) Vrijgezellenfeesten
  2) Jeugdbewegingen
  3) Fuiven
  Afwijkingen kunnen in overleg met de eigenaar.
  Indien er toch feestjes worden gegeven en dit overlast bezorgt, is de eigenaar ten allen tijde in staat de toegang tot de woning te verbieden. Geen enkele restitutie is mogelijk. 
 16. Wij vragen rekening te houden met de buren wat betreft nachtlawaai/ geluidsoverlast. Er is een gemeentelijk politiereglement van kracht dat nachtlawaai administratief kan beboeten. De eigenaar kan bij herhaaldelijke geluidsoverlast de toegang tot de woning weigeren en het contract meteen stopzetten zonder enige terugbetaling.
 17. De eigenaar kan op ieder ogenblik zijn eigendom betreden om nazicht te doen van de binneninstallaties, verwarming, onderhoud van het gazon en dit zonder de toestemming van de huurder. De eigenaar is gehouden de privacy van de huurder te respecteren.
 18. Gelieve de eigenaar steeds vooraf het uur van aankomst te melden (telefonisch of via mail, minimum 1 week voor aankomst), om foutieve afspraken te vermijden.
 19. Bij het verlaten van de woning moeten ramen en deuren altijd op slot zijn. Bij het verlaten van de woning op het einde van het verblijf, moet de thermostaat van de beneden - en bovenverwarming op laagste stand staan.
 20. Bedlinnen moeten van de bedden gehaald worden en aan de deur van iedere kamer gelegd worden.
 21. Het wateren elektriciteitsverbruik zijn in de huurprijs inbegrepen, voor zover dit over een normaal gebruik gaat.
 22. Er is wifi (internet) aanwezig in de woning, het gebruik van het internet tijdens de huurperiode is volledig op de verantwoordelijkheid van de huurder. Al het internetverkeer wordt geregistreerd op ons IP-adres, illegaal downloaden is verboden.
 23. Bed- en badlinnen worden voorzien in de woning. Deze zitten inbegrepen in de prijs en dienen te worden gebruikt.
 24. De eindschoonmaak is inbegrepen in de huurprijs. Dit in geval de woning in een normale staat wordt achtergelaten. Indien niet, wordt dit van de waarborg afgetrokken.
 25. Afval dient te worden gesorteerd volgens de Belgische normen.
  1) Restafval: witte zak
  2) PMD: blauwe zak
  3) Papier en karton
  4) Glas: in de daarvoor voorziene container
  Indien er extra schoonmaakwerk is omdat dit niet is gebeurd, zal dit van de waarborg worden afgetrokken.
 26. De keuken is voorzien van een vaatwasser, hier dient het juiste schoonmaakproduct te worden gebruikt.
 27. Keukengerei dient te worden gereinigd en ordelijk teruggeplaatst te worden.
 28. Er worden nooit vetresten of frituurvet in de gootsteen uitgegoten.
 29. Eigen elektrische apparaten moeten technisch in orde zijn en mogen de elektrische installatie niet overbelasten.
 30. De auto’s worden geparkeerd op de daarvoor voorziene parking bij de woning. Er wordt in geen geval bij de buren geparkeerd.
 31. De eigenaar kan niet worden verantwoordelijk gesteld voor eventuele schade/ lichamelijke letsels/ diefstal.
 32. Dieren worden niet toegelaten, met uitzondering van begeleidingsdieren voor mensen met een motorische, auditieve of visuele beperking. Dit moet altijd vooraf gemeld worden aan de eigenaar.
 33. Annulatievoorwaarden:
  1) Indien er minder dan twee maanden op voorhand geannuleerd wordt, wordt het voorschot gezien als schadevergoeding.
  2) Indien er geannuleerd wordt binnen de twee weken voor aankomst zal het gehele bedrag worden ingehouden en worden aanzien als schadevergoeding. De waarborg zal wel worden teruggestort.
  3) De verhuurder is niet verantwoordelijk voor de niet-beschikbaarheid of vervroegde beëindiging van een huurovereenkomst ten gevolge van elke gebeurtenis, van dit type of hoedanigheid, zonder beperkingen, die buiten haar controle vallen.
 34. Het huishoudelijk brandreglement, de positie van de nooduitgangen en brandblusapparaten worden eerst nagezien alvorens de woning in gebruik te nemen.
 35. De verantwoordelijke zorgt ervoor dat de medebewoners op de hoogte worden gesteld van de noodprocedures in geval van brand of calamiteit.
 36. Het bewaren van vuurwerk in de woning en het ontsteken van vuurwerk rond de woning is ten strengste verboden.
 37. Op de beneden- en bovenverdieping zijn er afdrukken van de plattegrond aanwezig waarop de noodverlichting, branddetectie, brandblusapparaten en nooduitgangen vermeld staan.
 38. De trappen, gangen en deuren moet men vrijhouden om zo een snelle en gemakkelijke ontruiming van het gebouw mogelijk maken. Binnendeuren die naar een nooduitgang leiden mogen niet afgesloten of versperd worden.
 39. Een lijst met nodige en nuttige telefoonnummers hangt uit in de inkom van de woning. De eigenaar moet altijd op de hoogte zijn indien er zich problemen/incidenten voordoen.
 40. In geval van geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Ieper bevoegd.


Informatie en adressen van de verantwoordelijken

Pasybo Bvba

Iepersteenweg 21A

8650 Merkem

Btw-nr: BE0479.498.813


Contactpersoon: Nicolas Therssen

Gsm: 0468/ 59.92.39

E-mail: info@terluyghem.be